ÜRÜNLER
Toklu Besi Yemi

Merada besisini tamamlayamayan veya pazar koşullarının olumsuz hallerinde değerlendirilemeyen erkek veya dişi kuzuların 6 ayın üzerindekilerin meraya dayandırılarak veya yoğun besiye alarak yapılan besi şeklidir. Toklular iki ay süre ile hızla besiye alınarak günlük 1-1.5 kg Gülümoğlu Toklu Yemi ile yemlenirler ayrıca günlük 400gr kadarda kuru kaba yem yedirilir. Tokluların en hassas oldukları idrar yolları taş oluşumunu engellemek amacı ile Gülümoğlu Toklu Yemi son derece dengeli bir şekilde gerek mineraller gerekse enerji ve protein sağlayıcı ham maddelerce de dengeli bir şekilde üretilmiştir. Tokluların besi alanları yeteri genişlikte olmalı suluk ve yemlik alanının bulunması gerekmektedir. Tokluların entrotoxseni aşılarının mutlaka yapılmış olması gerekir. Meradan gelen toklulara Gülümoğlu Toklu Yemi 4-5 gün süre ile alıştırılarak verilmelidir.