ÜRÜNLER
SIĞIR SÜT YEMİ (SÜT-21) %21 Protein 2800 Kcall ME

Yüksek düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerde buzağılamadan itibaren erken laktasyon döneminde kullanılabilen ve uzun sürelik pik dönemi sağlayan bir yemdir.

-Yüksek düzeyde korunmuş protein içerir.

-Protein, enerji, vitamin ve mineral bakımından dengeli bir rasyona sahiptir.

-Süt ineklerinin uzun süre pikte kalmasını sağlar.

-Mısır slajı gibi yüksek enerji içeriğine sahip kaba yemlerin yoğun kullanıldığı işletmeler için ideal bir süt yemidir.

-Erken sağım döneminde aşırı kilo kaybına engel olur.

-Beslenmeye bağlı kızgınlık göstermeme, gizli kızgınlık gibi problemleri ortadan kaldırır.

-Doğum sonrası yumurtalıkların hızla çalışmasını sağlar.

-Ketosiz ve süt humması riskini azaltır.

Süt 21 ilk defa kullanıldığında en az 5 günlük geçiş döneminden sonra günde 2-3 öğün olmak üzere eşit aralıklarla günün aynı saatlerinde yemleme yapılmalıdır. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmeleri sağlanmalı, sulamanın serbest olmadığı durumlarda günde en az 3 kere su verilmelidir. İşletmenizdeki mevcut kaba ve kesif yem kaynakları ile kullanımı için Gülümoğlu Yem Bölge Saha Görevlisine başvurunuz.