ÜRÜNLER
SIĞIR SÜT YEMİ (SÜT-19) %19 Protein - 2700 Kcall ME

Yüksek düzeyde süt sağımına sahip ineklerde buzağılamadan itibaren tüm laktasyon boyunca kullanabilen bir yemdir. Süt verim miktarını artırarak sağlıklı bir verim dönemi sağlar.

-İlk defa kullanıldığında 5-7 gün içerisinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

-Sağmalı ineklerin günlük gereksinim duydukları enerji, protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarının tamamını ihtiva eder.

-Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile buzağılama sonrası kuru madde alımında artış sağlar.

-Döl veriminde artış sağlar.

-Süt verimini artırır.

-Ketozis riskini azaltır.

Süt 19 ilk defa kullanıldığında en az 5 günlük geçiş döneminden sonra günde 2-3 öğün olmak üzere eşit aralıklarla günün aynı saatlerinde yemleme yapılmalıdır. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmeleri sağlanmalı, sulamanın serbest olmadığı durumlarda günde en az 3 kere su verilmelidir. İşletmenizdeki mevcut kaba ve kesif yem kaynakları ile kullanımı için Gülümoğlu Yem Bölge Saha sorumlusuna başvurunuz.