ÜRÜNLER
SIĞIR SÜT YEMİ (SÜT-18) %18 Protein – 2500 Kcal ME

Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerde laktasyon süt verim miktarını artırarak sağlıklı bir verim dönemi sağlar.

-Protein ve enerji içeriği dengelenmiştir.

-Kaba ve kesif hammadde ile uygun rasyon yapımına olanak sağlar.

-Lezzetli ve iştah açıcıdır.

-Günlük gereksinim duyulan vitamin ve minarelleri yapısında ihtiva eder.

-Ayrıca vitamin ve mineral ilavesine gerek yoktur.

Süt 18 ilk defa kullanıldığında en az 5 günlük geçiş döneminden sonra günde 2-3 öğün olmak üzere eşit periyotlarla günün aynı saatlerinde yemleme yapılmalıdır. Hayvanların devamlı temiz suya ulaşabilmeleri sağlanmalı, sulamanın serbest olmadığı durumlarda günde en az 3 kere su verilmelidir.