ÜRÜNLER
SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ %14 Protein – 2650 Kcal ME

Yoğun besi yapan işletmelerde özellikle besi geliştirme döneminde kısa sürede yüksek oranda ağırık artışı sağlayan bir yemdir. 7 gün içerisinde yavaş yavaş artırılmalıdır.

-Yoğun bir şekilde kullanıldığında kesim olgunluğuna çabuk ulaşılmasını sağlar.

-Karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.

-Lezzetli ve iştah açıcıdır.

-Yüksek sindirelebilirliği olan dengeli bir rasyona sahiptir.

-Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.

-Hızlı büyüme ve kas gelişimi sağlar.