ÜRÜNLER
SIĞIR BESİ BİTİRME YEMİ %14 Protein – 2750 Kcal ME

Besi döneminin son 2 veya 3 ayına giren besi sığırlarının beslenmesinde kullanılır. 5 gün içerisinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

-Besinin son döneminde hızlı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

-Besi bitirme yemine ilave olarak tahıl kırması kullanmaya gerek yoktur.

-Besi sığırlarına su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 2 öğün su verilmelidir.

-Yemden yararlanma oranını artırır.

-Karkas kalitesini ve randımanını iyileştirir.

-Asidoz ve ayak problemi riskini azaltır.

-Besi sonu dönemde yağlanmaya sebep olmadan kas gelişimi sağlar.