ÜRÜNLER
Kuzu Büyütme Yemi

Kuzuların emiştirme dönemlerinin sonuna doğru canlı ağırlıkları 15-18kg’a ulaşınca Gülümoğlu Kuzu Başlangıç Yemi ile 3-4 gün karıştırılarak serbest olarak kuzuların önünde bulundurulur bu dönemde kuzulara çok iyi kalite çayır kuru ot veya yapraklı yoncadan 300gr/gün verilir daha fazla kaba yem besi süresini uzatır. Kuzular 30-32kg canlı ağırlığa gelinceye kadar önlerinde serbest olarak Gülümoğlu  Kuzu Büyütme Yemi ve 300gr/gün kaba yem bulundurulur. Kuzuların canlı ağırlıkları 30-32kg’a ulaşınca Gülümoğlu Toklu Besi Yemi yedirilmeli kuzuların canlı ağırlıkları 24-26kg’a ulaşınca hızla büyüyemeyen kuzular sürü içinden ayrılır ve onlarında daha rahat gelişmeleri sağlanarak besi süresi kısaltılır. Kuzu besisinde sulu kaba (slaj gibi) yemler tavsiye edilmez. Hızlı kuzu besisinde kaba yem tavsiye edilmez.