ÜRÜNLER
Kuzu Başlangıç Yemi

Kuzular doğduklarında bağışıklık sistemlerini geliştirmek amacıyla mutlaka yeterli ağız sütünü almalıdır. 45 gün anne sütü ile beslenirken 10 günden itibaren Gülümoğlu Kuzu Başlangıç Yemi’ne alıştırılmalı ve canlı ağırlıkları 13-15 kg’a ulaşıncaya kadar önlerinde temiz taze su ve Gülümoğlu Kuzu Başlangıç Yemi serbest olarak bulundurulmalı bu süre içerisinde kasaplık amaçlı yetiştirilen kuzulara ot yonca vs. kaba yem verilmemeli.Kuzular doğumdan sonra en az 8-10 gün anneleri ile birlikte ayrı bölmelerin içinde kalmalı bulundukları bölmeler temiz olmalı emiştirme daha sonraki günlerde sabah akşam en az iki defa yapılmalıdır. Eğer damızlığa ayrılacak kuzular varsa bunlar 45 gün kadar emiştirilmeli damızlığa ayrılan kuzular meraya çıkarılmalı ve günlük 300-400 gr. Gülümoğlu Kuzu Başlangıç Yemi verilmelidir.

Önemle üzerinde durulması gereken noktalar:

Anneli kuzu bölmeleri temiz kuru ve hava cereyansız olmalı

Yeterli alan olmalı

Emişmenin olup olmadığı mutlaka takip edilmeli

Emişmede yeterli beslenmenin olup olmadığı tespit edilmeli

10. Günden itibaren serbest yemlemeye geçilmelidir

Besi sonu canlı ağırlığı ve süresi tespit edilmeli

Mutlaka yeterli miktarda temiz su bulundurulmalıdı