ÜRÜNLER
BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ %17 Protein – 2600 Kcal ME

Buzağıların 3. ayın başından 5. ayın sonuna kadar tükettikleri vitamin ve minarelce dengeli, besin değeri yüksek, sindirimi kolay bir yemdir.

BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ

-İşkembe gelişiminş hızlandırarak yemden yararlanmayı artırır.

-Buzağıların vucüt direnci ve dayanıklılığında artış sağlar.

-Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.

-Bu dönemde kullanılabilicek ham yemlerle iyi bir kombinasyon oluşturulur.

-Kasaplık yetiştirilicek erkek buzağılarda hızlı bir ağırlık artışı sağlar.

-Dişilerde daha erken yaşta damızlıkta kullanma

-Üremem çağında yüksek oranda döl tutma kapasitesi

-Verim döneminde yüksek süt üretimi sağlar.

Buzağı yemi herhangi bir yeme gerek duymaksızın buzağıların önünde serbest bir biçimde bulundurulmalıdır. Buzağıların önünde istediği kadar içebileceği şekilde temiz taze su bulundurulmalıdır. 2-5 aylık yaştaki buzağılara kaba yem olarak orta veya iyi kaliteli kuru otlar verilmelidir. Yine saman gibi kalitesi düşük kaba yemlerin bu dönemde kullanılmasından kaçınılmalıdır.